wat is noodverlichting

Wat is noodverlichting?

Noodverlichting ook wel evacuatie-verlichting, is zoals de naam al doet vermoeden, verlichting die u verlichting biedt in het geval van nood. Hieronder wordt verstaan: stroomuitval, brand of andere calamiteiten. Bij calamiteiten als deze is het van groot belang dat u zonder gevaar naar buiten kan komen.

 

Noodverlichting gaat aan bij stroomuitval. Dit komt door een accu waarop de lamp overschakelt als de spanning weg valt. Er zijn meerdere soorten noodverlichting, maar allemaal voor één en hetzelfde doel, de veiligheid. Om de veiligheid te kunnen garanderen moet de noodverlichting elk jaar gecontroleerd en getest worden.

 

Wordt uw noodverlichting gecontroleerd? Voor controle kunt u contact opnemen met een elektricien. Aan de hand van deze controle wordt een inspectierapport opgesteld die getoond kan worden bij calamiteiten. De noodverlichting moet jaarlijks gecontroleerd worden.


Noodverlichting kan ook gebruikt worden als vervangingsverlichting. Hierbij heeft het niet als doel de veiligheid maar meer technische of economische argumenten. Daarom wordt deze verlichting ook benoemd als vervangingsverlichting.