Belangrijke informatie omtrent updates

Voor Checkmore heeft de productiviteit van de applicatie samen met de privacy en de beveiliging van gegevens van onze klanten de hoogste prioriteit. Samen met de softwareleveranciers en klanten werken we er continue aan het proces rondom updates zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Als je gebruik maakt van Checkmore, wil je natuurlijk graag weten waar je aan toe bent.
We leggen hieronder uit wat je van Checkmore kan verwachten op het gebied van updates.

Zodra een software-update beschikbaar komt en onze strenge kwaliteitstesten heeft doorstaan, rollen wij deze zo snel als mogelijk uit. Hoe lang dat precies is, hangt van een aantal factoren af, zoals de urgentie van de update, de complexiteit van de update, de betrokken klanten en het aantal gebruikers dat een update nodig heeft.

Wanneer kan je een update verwachten?

Om de bruikbaarheid van de applicatie optimaal te houden worden updates meestal in het weekend uitgevoerd. Het kan in urgente gevallen voorkomen dat de applicatie overdag geupdate wordt, dit komt alleen voor als de werking van de applicatie niet gegarandeerd kan worden.

Het inladen van de nieuwe applicatie duurt in de meeste gevallen maximaal 10 minuten.

U zal automatisch uitgelogd worden en je kunt hierna vaak meteen weer inloggen.

Werkt je in de nacht of weekend met de applicatie, dan is het na het ontvangen van een de aankondiging verstandig de helpdesk hier over in te lichten. Wij houden je dan extra op de hoogte.

Wat moet je zelf nog doen?

Voor het updaten van de applicatie hoeft je zelf helemaal niks te doen. Omdat Checkmore een online saas applicatie is wordt alles voor je geregeld. Zijn er na een update problemen neem dan contact op met de helpdesk.