Noodverlichting logboek (voorbeeld)

 

Het hebben van een noodverlichting logboek is dit verplicht? Wat staat hier allemaal in en voor wie is het logboek erg waardevol en zijn er goede alternatieven voor een noodverlichting logboek zoals een inspectierapport? Deze vragen en meer worden hieronder beantwoord.

 

Wat is een noodverlichting logboek?

Een noodverlichting logboek is een uitgebreid overzicht van alles wat te maken heeft met een noodverlichtingsinstallatie. Van het ontwerp en opleveringsdatum van de noodverlichtingsinstallatie, tekeningen, armatuurspecificaties, garantiegegevens van de fabrikant, inventarisatie overzicht, gegevens van de klant en het jaarlijks toe te voegen inspectierapport.

 

Waarom een noodverlichting logboek?

Een noodverlichting logboek is het complete inzicht in de noodverlichting installatie. Maar er is niet altijd een logboek aanwezig. Als het noodverlichtingsonderhoud voor het eerst uitgevoerd wordt is het een handig middel om het gehele inzicht in de installatie te verkrijgen. Anders moet er een complete inventarisatie van de installatie moeten worden uitgevoerd. Met het logboek is de eerste basis informatie al beschikbaar. Deze informatie maakt het maken van een onderhoudscontract eenvoudig. Een logboek voor de noodverlichting wordt in sommige gevallen geëist door de brandweer.

 

Wat is het verschil tussen logboek en inspectierapport?

Een inspectierapport is een overzicht van een enkele jaarlijkse inspectie. Hierin staan de bevindingen. Zijn de armaturen in orde, zijn er onderdelen aan vervanging toe, etc. Het inspectierapport is een toevoeging aan het logboek en moet elk jaar bij het logboek worden gevoegd voor een compleet noodverlichting installatieoverzicht. Het logboek wordt dus eenmalig gemaakt en alleen aangepast als er wijzigingen zijn aan de noodverlichting installatie (bijvoorbeeld aanpassen tekeningen). In het inspectierapport worden alle veranderingen aan de noodverlichting armaturen opgeschreven.

 

Is een logboek noodverlichting of inspectierapport verplicht?

Een logboek is in principe niet verplicht. Sommige gemeenten kunnen het verplicht stellen bij bijvoorbeeld de verlening van vergunningen. Dit dient gecheckt te worden bij de gemeente. Een inspectierapport is wel verplicht. Elk jaar dient de noodverlichtingsinstallatie te worden onderhouden, de bevindingen moeten worden beschreven in het rapport.

 

Wat staat er in een inspectierapport?

Het inspectierapport is een overzicht van de staat van de noodverlichtingsarmaturen. Naast de klantgegevens en de uitvoerder van de inspectie worden hier de technische gegevens ingevuld. De status en de kenmerken van de armaturen worden beschreven, net als het onderhoud wat is uitgevoerd. Zijn er batterijen of lichtbronnen vervangen of moet dit op korte termijn plaatsvinden? Daarnaast moeten hier opmerkingen die overlegd zijn met de klant worden beschreven. Bijvoorbeeld het armatuur hangt uit het zicht doordat hier feestversiering voor is gehangen. De inspecteur moet dit melden aan de opdrachtgever en opschrijven in het rapport.

 

 

Wat is noodzakelijk voor een logboek?

Een inventarisatie-overzicht van de noodverlichting verschaft voldoende informatie om de basis te vormen voor een logboek. Dit is dan ook noodzakelijk bij een nieuwe klant. Een installateur dient deze dan ook altijd te maken voordat er geïnspecteerd kan gaan worden.

 

Voorbeeld van een inspectierapport:

 

Wat moet er verplicht in het inspectierapport staan?

  • Het nummer of kenmerk van het armatuur
  • De status (goed of afgekeurd)
  • Welke actie is uitgevoerd?
  • Eventuele opmerkingen.

 

Zie voorbeeld:

 

 

Nummer Status Actie uitgevoerd Opmerking
1 OK Lamp + accu vervangen
2 OK Accu vervangen
3 OK Feestverlichting voor armatuur.